Upptäck kraften i BioAq strukturerat vatten

BioAq – Strukturerat vatten för välmående, bättre odlingar och ekologi.
Vatten är en av våra viktigaste naturresurser. Vatten är liv.

NYTT: En ny vetenskaplig studie visar att BioAq vatten är energiserande jämfört med kontrollvatten. Resultaten är ett bevis för att BioAq vatten påverkar människan fysiologiskt. Studien genomfördes prospektivt, randomiserat, placebo kontrollerat och som dubbelblind undersökning av BION Institute for Bioelectromagnetics and New Biology.
Institutet har utfärdat ett certifikat för BioAq.

Länkar: BION Certifikat, BION rapport