Trygve Forssten
VD & Biolog

Vatten och vattenekologi har varit ett livslångt intresse for mig. På 1970-talet stötte jag på uppgifter som trovärdigt visade att naturvetenskapens kunskap om vatten var bristfällig. Den erfarenheten var betydelsefull.
En inspirationskälla i början på 2000-talet var uppfinnaren och filantropen Bertil Pettersson. Under många år hade Bertil utvecklat ett spiralsystem som påverkade vatten.
År 2003 grundades företaget BioAq med målsättningen att studera vatten med fokus på strukturerat vatten.
2008 utförde BioAq en serie innovativa test med spiralsystem. Dessa test ledde till vatten strukturerare med speciella egenskaper, BioAq strukturerarna.

Trygve Forssten

Vilka ger möjlighet till miljömässiga och ekonomiskt intressanta tillämpningar inom många områden.
Samtidigt fortsätter utvecklingsarbetet för att förverkliga nya visioner.

Christina
Christina Kumlin
Marknadsföring & Affärsutveckling

Vatten har alltid varit det element som jag haft en stark dragning till och fascinerats av dess kraft.

Mitt första arbete var på ett vattenlaboratorium i Uppsala där vi utförde olika typer av analyser på dricksvatten och vattendrag. Därefter jobbade jag ett antal år på kraftverk och utförde analyser på matarvatten, ångor och fjärrvärmevatten. För ca 20 år sedan kom jag i kontakt med strukturerat vatten för första gången. Jag blev så intresserad av dess effekter inom olika områden och köpte då min första strukturerare. De personliga effekter jag erfarit har varit så positiva att jag idag helhjärtat kommer att bidra till dess spridning till både privat personer och organisationer.

Förutom detta arbetar jag med ledarskap- och teamutveckling vilket jag har gjort sedan år 2000. Innan dess arbetade jag med försäljning och marknadsföring av medicinsk analysutrustning.
Det jag brinner för är: Vatten, människa och teknik i balans.