Iskristaller
Iskristaller av BioAq strukturerat vatten

Ett vatten av bra kvalitet ger vackra kristaller medan ett kranvatten som runnit under tryck i ledningar och som inte fått röra sig fritt ger otrevliga iskristaller. Samtliga test med BioAq vatten visar vackra kristaller. För att få ett bra vatten bör man därför strukturera kranvattnet t.ex. med en BioAq virvlare. Iskristallerna är framställda i ett laboratorium i Schweiz. Laboratoriet tillämpar Dr M. Emotos speciella teknik för iskristallbildning. Dr Emoto har visat att man får vackra kristaller om vattenkvaliteten är bra. Kvaliteten på iskristaller visar alltså i vilket skick ett vatten är och vilket vatten som är att föredra som dricksvatten. Vatten är mycket känsligt varför också annan påverkan på vatten ger utslag i kristallbildningen.

Iskristaller
Iskristall av vanligt kranvatten