Genom att dricka eller duscha med BioAq- vatten ökar människans välmående.

Erfarenhet visar att välmående hos människor och djur påverkas positivt på många olika sätt.
Effekter som rapporterats av enskilda personer:

  • Hår och naglar växer bättre.
  • Hudproblem har minskar.
  • Motståndskraft mot förkylningar ökar samt förkylningsperioder förkortas.
  • Elkänsliga erfar lindring.
  • Tandsten. Ett stort antal personer beskriver hur deras problem med tandsten/plack minskat eller upphört när de konsumerat BioAq vatten. Tandläkarbesök bekräftar att personer som i årtionden haft problem med tandsten nu inte har problem med plackbildning.

Kliniska studier har inte utförts. Produkterna ersätter inte professionell vård.

Välmående