BioAq strukturerat vatten är ett utomordentligt hjälpmedel t.ex. vid ekologisk odling. Pilottest med BioAq-vatten har gett följande resultat:
 • Ökad produktion/större skördar beroende på växt och kontrollvatten.
 • Växter har konstaterats tåla torka bättre. Ger mindre känslighet för klimatförändringar.
 • Bättre kvalitet på produkterna.
 • Många produkter har bättre smak och doft.
 • Frön spricker tidigare.
 • Större procent av frön gror.
 • Vissa plantor utvecklas snabbare under de första veckorna.
 • Rotsystemen är mer omfattande, kraftigare, starkare och mer elastiska.
 • Bättre vattenupptagning i växtceller
 • Växter och frukt har längre hållbarhet när de vattnats med BioAq vatten. Snittblommor står sig längre.
 • Växterna har stabilare stjälk, vissa celler har signifikant tjockare cellväggar.
 • Krukväxter blommar rikligare.
 • I flera fall har konstaterats att behovet av bekämpningsmedel minskat.
 • Odlingskärl blir lättare att rengöra. Vattnets ytspänning är lägre.
Odling
Gräs odling med BioAq vatten (till höger) och kranvatten (till vänster).
Zucchini odlad med BioAq vatten (till höger) och kranvatten (till vänster).
Vattenmelon
Vattenkrasse
Pelargon