BioAq vattenstrukturerare bidrar till att skapa ekologisk balans i naturvatten. Vatten i dammar, sjöar hav och rinnande vatten får speciella egenskaper. Fanerogamer (blomväxter) gynnas medan det däremot sker en minskning av cyanobakterier och alger.

Fisk ökar i områden med BioAq strukturerat vatten.

Erfarenheter från simbassänger (pools) visar en minskning av alger. Vattnet blir också behagligare att bada i.

Ekologisk balans

>>BioAq strukturerare i Vaxholms hamn: Förbättrad ekologi <<