BioAq vatten strukturerare består av ett spiralsystem arrangerat på ett specifikt sätt. Det är ett unikt system som påverkar vattnets struktur och ger möjlighet till många tillämpningar. Metoden är naturnära och miljövänlig. Den kräver inte heller att energi tillförs.
BioAq strukturerat vatten skiljer sig i flera avseenden från andra testade s.k. virvlare:

  1. BioAq strukturerat vatten kan behandlas i mikrougn utan att de subtila energierna försvinner.
  2. UV behandlat vatten kan BioAq struktureras.
  3. Man kan BioAq strukturera destillerat och jonbytt vatten.
  4. Det är möjligt att upprepa struktureringsprocessen flera gånger utan att energi förloras. De nya egenskaper hos BioAq instrumenten indikerar att något annat händer med vattnet när man BioAq strukturerar jämfört med andra vattenpåverkare.
Teknologi

Modeller på våra virvlare

bioaq 5500
bioaq köks 200
bioaq dusch 5500